Ohlasy

Ohlasy

HD+

„Pro nás byl důležitý partner z oblasti logistiky, který se vyzná v elektronice a s tím spojených specifických požadavcích. Společnost LOXXESS pro nás převzala koncept balení, zasílání zboží, realizaci plateb a péči o zákazníky v call centru. Komplexní služby, které nám enormně pomohly ve startup fázi a měly svůj podíl na našem rychlém růstu.“

Objednavatel: HD+

Hans-Georg Fuchs, Head of CRM Systems HD+


Planet Sports

„Jako e-tailer v segmentu sportu čelíme extrémním sezónním výkyvům. Ve špičkách je nutné dodávky realizovat spolehlivě pod velkým tlakem více kanály. Společnost LOXXESS zajišťuje zásobování více evropských zemí v úseku B2C a B2B. Od triček, přes montáž lyží až po hodinky: Společnost LOXXESS je schopná efektivně převzít odpovědnost za velmi široké spektrum výrobků.“

Objednavatel: Planet Sports

Dr. Henner Schwarz, jednatel společnosti Planet Sports GmbH


Mercedes-Benz Accessories

„Úkol spočíval v zavedení online distribučního kanálu, který by byl plynule integrovatelný do vlastního koncernového softwaru SAP, a na druhé straně odpovídal procesu u konečného zákazníka. Systém by měl být zároveň flexibilní a měl by dávat možnost internacionalizace. Společnost LOXXESS s námi v komplexním měřítku spolupracovala během devítiměsíční práce na projektu a přesvědčila nás stabilním řešením ab GoLive.“

Objednavatel: Mercedes-Benz Accessories

Peter Kabitzke, vedoucí prodeje Německo a přímý prodej – MBA/SD


Beta Film

„Byl to opravdu mamutí projekt! Společnost LOXXESS byla pro projekt optimálním partnerem a beze zbytku nás přesvědčila svým neúnavným organizačním talentem a velkým smyslem pro kreativní řešení. 500 000 filmových kotoučů a videopásek má nyní nové přístřeší. Koncept nové skladovací haly je přizpůsobený obzvlášť citlivému filmovému materiálu. Neboť pouze za ideálních teplotních podmínek a při nejlepší protipožární ochraně jsou unikáty v dobrých rukou a přečkají věky.

Objednavatel: Beta Film

David Kratz, vedení společnosti