Lean Management

Work lean. Stay efficient.

Lean Management

S Lean LOXXESS vás podpoříme, aby vaše procesy byly štíhlejší, efektivnější a tím trvale úspěšnější. Ze zkušenosti víme, že každý jednotlivý krok logistického procesu poskytuje značný prostor pro optimalizaci. Často jsou to malé „seřizovací šroubky“, s nimiž lze realizovat enormní zlepšení: Rychlejší pickování nebo lepší vizualizace informací u regálu mají pozitivní dopady na celý pracovní postup. Do té míry je LEAN LOXXESS pro nás nejen manažerský úkol, ale princip štíhlých procesů se implementuje na všech úrovních – od manažera až pro pracovníka provozu.

LOXXESS. PRŮKOPNÍK PŘI IMPLEMENTACI ŠTÍHLÝCH PROCESŮ.

LEAN LOXXESS patří k průkopníkům v oboru při zavádění procesů štíhlého managementu. Důležité je pro nás týmově orientované zapracování optimalizačních potenciálů, neboť pouze tak se stane myšlenka štíhlých procesů pevnou součástí vaší podnikové kultury. Každý jednotlivý pracovník by se měl v každodenní práci zaměřit na spoustu možností, jak eliminovat slabá místa. Výsledkem bude měřitelná kvalita a silná konkurenční výhoda.