Trvalá udržitelnost

Act responsible. Increase sustainability.

Trvalá udržitelnost

Jako středně velký rodinný podnik vedený vlastníky nejsme motivováni pouze krátkodobým ziskem, ale usilujeme společně s našimi zákazníky o trvale udržitelný růst v souladu s životním prostředím a potřebami lidí. K tomu jsme vyvinuli strategii trvale udržitelného rozvoje, která zahrnuje pilíře ekonomie, ekologie a sociální záležitosti, definuje strategické oblasti činnosti a zakládá se na hodnotách naší společnosti.

Nejdůležitější cíle této strategie trvale udržitelného rozvoje jsou:

  • Ziskový růst s efektivním využíváním zdrojů dosahující nadprůměrných výsledků na trhu
  • Snížení emisí CO2 ve všech závodech a zvýšení energetické účinnosti
  • Správa nemovitostí kombinující optimální využívání prostorových zdrojů s 
  • inteligentním energetickým managementem
  • Atraktivní programy pro rozvoj a udržení zaměstnanců

Program způsobilosti econsense

Udržitelnost jako hlavní zásada vyžaduje provádění opatření v různých dimenzích podnikové činnosti. Účast v programu způsobilosti Udržitelnost econsense je základním kamenem pro rozvoj vhodných strategií a účinných opatření.

Fórum pro udržitelný rozvoj německého podnikání /Forum für Nachhaltige Entwicklung der Deutschen Wirtschaft e.V./ si s econsense klade za cíl společně se zúčastněnými podniky aktivně ovlivňovat změny směrem k udržitelnějšímu hospodářství. S tímto záměrem se spojila cílová skupina malých a středních podniků v meziodvětvovém dialogu. Společnost LOXXESS se programu účastní od samého počátku. Okruh účastníků se mezitím rozšířil a vytvořil bohatou síť, která si pravidelně vyměňuje informace o vývoji v oblasti udržitelnosti v různých formátech.

Jako zúčastněná společnost využíváme následující přístupy:

  • Díky odborné výměně informací s experty prohlubujeme obsahové souvislosti i znalosti z praxe.
  • Jsme neustále informováni o nejnovějších vědeckých poznatcích a rostoucích požadavcích vyplývajících z vývoje právních předpisů a očekávání zainteresovaných stran.
  • Navazujeme dialog s příslušnými subjekty ze sítě zúčastněných členských společností.

Iniciativa Lean and Green

Mezinárodně uznávaná iniciativa „Lean and Green“ je v Německu organizována společností GS1 Germany GmbH již přibližně deset let. Její program snižování emisí CO2 logistickými společnostmi kombinuje přístupy štíhlého řízení s odbornými znalostmi v oblasti zelené logistiky. Zaměřuje se na otázku, jak v logistice nepřetržitě omezovat plýtvání zdroji. Dále je třeba zavést a průběžně rozvíjet transparentní standardy.

Společnosti, které se programu účastní, procházejí na cestě ke klimatické neutralitě postupným certifikačním procesem. Program se skládá z pěti úrovní, z nichž každá je oceněna hvězdičkou „Lean and Green“. Žádosti o certifikaci jsou posuzovány nezávislým a standardizovaným auditem TÜV NORD CERT.

Společnost LOXESS již získala ocenění „Lean and Green 1st Star“. Za tímto účelem jsme vypočítali naši uhlíkovou stopu, stanovili akční plán s příslušnými opatřeními a důsledně jej realizovali. K těmto opatřením patří provoz fotovoltaických systémů ve dvou logistických centrech, kogenerační elektrárna a částečně i používání přepravních kontejnerů, které šetří zdroje. Kromě toho většina závodů přešla na LED osvětlení a odebírala pokud možno certifikovanou zelenou elektřinu. Výsledkem je snížení emisí skleníkových plynů o 20 % během pěti let.