Žádost o místo

Create careers. Concentrate power.

Žádost o místo

O práci u společnosti LOXXESS se můžete ucházet takto

  1. Online
  2. V případě, že se budete chtít ucházet o práci, doporučujeme vám zásadně použít náš systém správy uchazečů. Je to pro vás nejrychlejší způsob, jak zaslat přihlášku uchazeče včetně příloh. Pro nás to znamená, že budeme mít vaše podklady k dispozici hned v elektronické formě a budeme moci vaši přihlášku efektivně zpracovat z hlediska času a nákladů.
  3. K vaší online přihlášce přiložte následující podklady:
  • Průvodní dopis
  • Životopis
  • Vysvědčení a certifikáty

Nahrát můžete následující formáty souborů: doc, pdf, jpg, xls

U každého jednotlivého souboru prosím nepřekračujte velikost 5 MB.

E-mailem nám prosím zašlete svou přihlášku pouze ve výjimečných případech. Přihlášku prosím neposílejte poštou.

Tipy k žádosti o místo

Přesvědčte nás svým průvodním dopisem o důvodech, proč byste chtěli u nás pracovat a jaké zkušenosti vás na příslušné místo kvalifikují. Doložte své zkušenosti vysvědčeními a certifikáty. U vašich podkladů k přihlášce uchazeče dbejte o úplnost.