CSR

Act responsible. Increase sustainability.

CSR

Společnost LOXXESS spojuje aktivity v oblasti trvalé udržitelnosti, zásobování energií a sponzorství pod zastřešujícím pojmem Corporate Social Responsibility. Jako rodinný podnik vedený vlastníky je celá společnost zaměřená na trvale udržitelný rozvoj. Tyto prvky tvoří hlavní rámec našich firemních cílů a zásad a jsou zakotveny v naší struktuře.

Zaměřit se pouze na ekonomický úspěch dnes již není aktuální. Úspěch je samozřejmě zásadní, ovšem musíme čelit dalším výzvám. Ty se člení na následující oblasti.

Oblast trvalé udržitelnosti zahrnuje obecnou strategii a možnosti realizace pro oblasti ekonomie, ekologie a sociálních záležitostí. Stanovená mise a vize je přitom pevně ukotvená v základu společnosti a je přenesená do strategických oblastí činnosti a opatření. Cílem LOXXESS Green Power je pokrytí spotřeby energie z obnovitelných zdrojů a její vlastní výroba. Oblast sponzorství završuje celkový koncept a soustředí se přitom na regionální podporu zařízení, spolků a organizací v okolí našich závodů.