Řízení kvality

Secure quality. Generate trust.

Řízení kvality

Řízení kvality je u LOXXESS úkol, který má nejvyšší prioritu. Zahrnuje všechny dimenze našeho jednání a přesahuje rámec zákonných předpisů nebo odpovídajících norem ISO. Jako středně velký podnik jsme si stanovili dobrovolný závazek – s vlastními doplňujícími směrnicemi.

Tento obsáhlý předpis managementu kvality zahrnuje aspekty kvality procesů a bezpečnosti, ale také normu v oblasti životního prostředí dokumentující náš trvalý podnikatelský závazek.

S vlastním systémem LEAN managementu je myšlenka permanentního zlepšování u LOXXESS organizačně zakotvená a úzce propojená s managementem kvality.

Rádi se poměřujeme na základě nejvyšších standardů. Naše přesvědčení:

Jen ten, kdo dělá víc, než je nutné, dosáhne také víc než průměr!