Green Power

Act responsible. Increase sustainability.

Green Power

Jako rodinný podnik jsme povinováni k podpoře uspokojivé budoucnosti stejně jako poskytování našich logistických služeb s optimalizovanými náklady. Co začalo v závodu v Aurachu pilotním projektem, se již několik let prosazuje pod pojmem LOXXESS Green Power v rámci celé společnosti. Cíl: Zavést plošné inovativní energetické standardy přesahující zákonné požadavky

Opatření pro zvýšení účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie přitom hrají ústřední roli. Zatím jsme připravili pro budoucnost například naše závody v Aurachu a Neutraublingu fotovoltaickými zařízeními a vyrábíme tam vlastními silami velkou část potřebného proudu. V jiných závodech, jako například v Haimingu, byly zavedeny inteligentní systémy osvětlení, které se zapínají jen v případě skutečné potřeby.

Energetickým auditem provedeným koncem roku 2015 v našich závodech Ebermannsdorf, Aurach, Neuburg a. d. Donau, Garching jsme splnili zákonnou povinnost ke splnění směrnic o energetické účinnosti podle zákona o energetických službách. V průběhu úspěšného auditu jsme objevili další potenciál pro optimalizaci, který bude realizován, popř. zavedeny v první polovině roku 2016, například systém energetického managementu nebo používání LED zářivek.