Průmyslové a chemické služby

BE RELIABLE. BE LOXXESSFUL.

Průmyslové a chemické služby

„Do what you can best – outsource the rest“. S touto filozofií si úspěšné průmyslové a chemické podniky udrží svou konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku. Globalizované toky zboží a diverzifikovaná dělba práce ve vzájemně propojených dodavatelských řetězcích vyžadují logistickou dokonalost, aby mohly obstát v globální konkurenci.

Znalost a neustálé zlepšování vlastních logistických procesů uvnitř vlastního hodnotového řetězce vyžaduje know-how, flexibilitu a nadšení. Nadšení neustále se rozvíjet a přizpůsobovat se měnícím podmínkám. LOXXESS je v tomto směru vaším partnerem a obohatí vaši logistiku svými znalostmi v oblasti IT, procesů a managementu.

 • Skladování s regulovanou a řízenou teplotou
 • Bezpečnostní systémy s kontrolami přístupu (bezpečnostní sklady)
 • Peak Management
 • skladování / řízení nebezpečných látek dle WGK, TRGS 510
 • Management kvality a správa dodavatelů
 • Intralogistika a závodová logistika
 • Zacházení s GHS (globální harmonizovaný systém klasifikace, označování a balení chemických látek)
 • Řízení dokumentace
 • Připojení k zákaznickým ERP (např. SAP)
 • Celosvětová reverzní logistika
 • Expertíza v oblasti automatizace
 • Management nádob a prázdných obalů
 • Financování a optimalizace zásob
 • Oprávněný hospodářský subjekt (AEO)
 • Označení zboží cenou
 • Etiketování
 • Konfekcionování
 • Mezinárodní napojení na síť kurýrních, expresních a balíkových služeb (KEP)
 • Napojení na sítě s kusovým zbožím
 • Dokládky a celovozové přepravy (kamiony)
 • Letecká přeprava (4PL)
 • Námořní přeprava (kontejnery)
 • Řešení JIT a JIS
 • Vývoj techniky pro zabezpečení nákladů
 • Známý zasílatel