O pětinu méně CO2: Společnost LOXXESS obdržela od GS1 Germany „Lean and Green 1st Star“

21. října 2022

Od července 2021 je LOXXESS součástí iniciativy "Lean and Green" organizace GS1 Germany, v jejímž rámci logistické společnosti postupně výrazně snižují emise skleníkových plynů. První stupeň byl nyní dosažen: V porovnání s rokem 2017 vyprodukovala společnost LOXXESS o pětinu méně emisí CO2. Za to společnost získala ocenění "Lean and Green 1st Star".

Hermann Zwingel, manažer pro udržitelnost a zástupce vedení pro životní prostředí ve společnosti Loxxess, přebírá ocenění "Lean and Green 1st Star" od Thomase Fella, jednatele společnosti GS1 Germany. Copyright: LOXXESS AG.

Společnost LOXXESS AG, středně velká logistická společnost se sídlem v Tegernsee, která se specializuje na komplexní logistiku a služby s přidanou hodnotou, dosáhla nového milníku v realizaci svého konceptu udržitelnosti. Za důsledné snížení emisí oxidu uhličitého o celkem 23,86 % na metr čtvereční skladu v posledních pěti letech nyní organizace GS1 Germany společnosti udělila ocenění „Lean and Green 1st Star“.

Cílem této iniciativy je motivovat logistické a dopravní společnosti a umožnit jim, aby vytvořily transparentnost v oblasti emisí CO2 a definovaly balíček opatření k jejich redukci. Účastí v projektu „Lean and Green“ získává společnost LOXXESS nejen postupnou certifikaci, ale také přístup do komunity zúčastněných společností a odborníků, takže může docházet k přenosu znalostí a osvědčených postupů.

Dne 20. října převzal Hermann Zwingel, manažer pro udržitelnost a zástupce vedení pro životní prostředí ve společnosti Loxxess, na Německém logistickém kongresu ocenění „Lean and Green 1st Star“. Ocenění potvrzuje, že požadované snížení emisí CO2 bylo realizováno zpětně k roku 2017. „Od roku 2016 jsme průběžně diferencovali naši strategii udržitelnosti a v rámci programu ‚Lean and Green‘ jsme získali komplexní přehled o našich emisích CO2. Na základě toho jsme definovali a realizovali řadu opatření, jako jsou fotovoltaické systémy, kogenerační elektrárna a elektrické a hybridní automobily pro naše zaměstnance,“ zdůrazňuje předseda představenstva společnosti LOXXESS Dr. Claus-Peter Amberger. „Nyní jsme rádi, že jsme dosáhli prvního cíle na cestě k zabraňování emisím CO2 a že můžeme držet v rukou ocenění za naše úsilí.“

Po úspěšném dokončení prvního stupně programu definuje společnost LOXXESS další opatření, která během dalších tří let sníží emise skleníkových plynů o dalších deset procent.

Jako středně velký rodinný podnik klade LOXXESS velký důraz na udržitelné hospodářství účinně využívající zdroje. Poskytovatel logistických služeb toho dosahuje mimo jiné ekologicky udržitelnou výstavbou logistických objektů, provozem účinně využívajícím zdroje a neustálým zvyšováním efektivity logistických procesů.