Berlin

Adresse:
LOXXESS Berlin GmbH & Co. KG
Neuköllnische Allee 80
DE-12057 Berlin

„Když se mě někdo zeptá, co pro mě znamená logistika ve společnosti LOXXESS, napadnou mě spontánně tři hesla: inovativní, individuální, angažovaný. Udržet krok se současnými trendy je v logistice mimořádný úspěch, neboť: jestliže se vymění jedno ozubené kolo, musí se přizpůsobit také ostatní, aby se stroj udržel v chodu. Při neměnné kvalitě a výkonnosti. A to celé nejen standardizovaně, nýbrž také individuálně přizpůsobené specifikům jednotlivých zákazníků. Že je k tomu nutná vysoká angažovanost, se rozumí samo sebou. A přesně to je motor, který nás denně pohání k vysokým výkonům.“

Stefan Schönborn (vedení závodu v Berlíně)