Pobočka Brémy

„Redukce logistiky čistě na přepravu z bodu A do bodu B již neplatí. A ani to neodpovídá dnešním nárokům našich zákazníků. Komplexní hodnotové řetězce v logistice jsou bezpochyby velká věda, v praxi ale především záleží na vysoké míře flexibility. Naši zákazníci očekávají spolehlivého partnera, který jim cíleně a se zaměřením na kvalitu poskytne podporu, zná […]

Dar pro sociálně znevýhodněné rodiny

Společnost LOXXESS každoročně podporuje v předvánočním čase jednu z regionálních organizací poskytujících pomoc formou daru. Letos bude částka ve výši 10 000 EUR opět věnována projektu Archa pro děti v Mnichově Moosachu. Tímto způsobem podpoří rodinný podnik řízený majiteli sociálně slabé rodiny v současné obzvláště obtížné finanční situaci.

O pětinu méně CO2: Společnost LOXXESS obdržela od GS1 Germany „Lean and Green 1st Star“

Od července 2021 je LOXXESS součástí iniciativy „Lean and Green“ organizace GS1 Germany, v jejímž rámci logistické společnosti postupně výrazně snižují emise skleníkových plynů. První stupeň byl nyní dosažen: V porovnání s rokem 2017 vyprodukovala společnost LOXXESS o pětinu méně emisí CO2. Za to společnost získala ocenění „Lean and Green 1st Star“.

Společnost LOXXESS získala dvě ocenění od bavorského ministra Aiwangera

Dne 26. července se na zámku Schleißheim konalo každoroční slavnostní udělování výročních cen pro středně velké společnosti „Bayerns Best 50“. Poskytovatel logistických služeb LOXXESS byl mezi oceněnými, protože v posledních letech dokázal výrazně zvýšit jak obrat, tak i počet zaměstnanců. Zároveň byla oceněna členka představenstva, paní Christina Thurnerová, titulem „Bavorská podnikatelka roku“ jako uznání za její aktivní roli v úspěchu podniku.

Rozšíření dokončeno: Startovní signál pro služby fulfillmentu v Aurachu

Rozšíření závodu ve středních Frankách nedaleko Ansbachu umožňuje logistické řešení pro skladování a fulfillment s řízenou teplotou. Došlo k dokončení kolaudace a schválení skladu a kanceláří. Zaměstnanci se nyní stěhují do nově vytvořených moderních pracovních prostor a v nových prostorách o rozloze 6 000 m² se začalo naskladňovat první zboží.

LOXXESS podporuje expanzi dm na polský trh

Ve varšavském závodě v Polsku se společnost LOXXESS stěhuje do nové logistické nemovitosti, aby spojila stávající zákazníky a vstup společnosti dm-drogerie markt na polský trh do jednoho místa. Obchodník drogistickým zbožím realizoval od samého počátku svou strategii „omnichannel“ a pokračoval v osvědčené spolupráci s posky-tovatelem logistických služeb LOXXESS a v jeho inovativním konceptu online ob-chodní logistiky. V nové hale je nyní k dispozici 16 500 m2 skladovací a logistické plo-chy, která je od konce dubna v provozu.

Berlin

„Když se mě někdo zeptá, co pro mě znamená logistika ve společnosti LOXXESS, napadnou mě spontánně tři hesla: inovativní, individuální, angažovaný. Udržet krok se současnými trendy je v logistice mimořádný úspěch, neboť: jestliže se vymění jedno ozubené kolo, musí se přizpůsobit také ostatní, aby se stroj udržel v chodu. Při neměnné kvalitě a výkonnosti. A […]

Asistent/ka

LOXXESS AG je společnost specializovaná na komplexní outsourcingové projekty v oblasti průmyslové a obchodní logistiky. Na bázi individuálních konceptů vyvíjíme a realizujeme pro naše zákazníky z různých odvětví logistická a fulfillmentová řešení šitá na míru. Sídlo společnosti LOXXESS AG je v Tegernsee, společnost zaměstnává cca 3 200 zaměstnanců, disponuje 28 logistickými centry v Německu, České republice […]

Specialist/ka řídicího centra logistiky

LOXXESS AG je společnost specializovaná na komplexní outsourcingové projekty v oblasti průmyslové a obchodní logistiky. Na bázi individuálních konceptů vyvíjíme a realizujeme pro naše zákazníky z různých odvětví logistická a fulfillmentová řešení šitá na míru. Sídlo společnosti LOXXESS AG je v Tegernsee, společnost zaměstnává cca 3 200 zaměstnanců, disponuje 28 logistickými centry v Německu, České republice […]