LOXXESS zvolil „Logistics Game Changer”

13. listopadu 2019

Poskytovatel logistických a fulfillmentových služeb LOXXESS AG zvolil vítěze ceny „Logistics Game Changer. Powered by LOXXESS!“. Po nominaci sedmi finálových projektů začátkem října 2019 získává zvláštní cenu za logistiku, udělenou v rámci 11. ročníku Innovation World Cup®, společnost CapLab za produkt Bcon.

Copyright: Navispace AG.

Slavnostní udělování cen proběhlo dne 30.10.2019 na StartupConu v Kolíně nad Rýnem. Kromě finanční odměny ve výši 10.000 EUR získává společnost CapLab příležitost vyzkoušet a rozvíjet svůj vítězný projekt Bcon společně s odborníky LOXXESS v jednom ze zařízení poskytovatele logistických služeb. 

Poskytovatel logistických a fulfillmentových služeb LOXXESS AG, Unterföhring, uděluje ocenění „Logistics Game Changer. Powered by LOXXESS!”, které bylo vyhlášeno v rámci 11. ročníku Innovation World Cup®.  Cena byla udělena projektu Bcon. Řešení společnosti CapLab je založeno na inovativním ovladači pro kompletaci bez potřeby manuální práce v logistickém sektoru. Projekt Bcon získal zvláštní ocenění za logistiku dne 30.10.2019 v Kolíně nad Rýnem, a to na největším veletrhu pro začínající podnikatele v Německu. 

Společnost LOXXESS vypsala v červenci 2019 cenu „Logistics Game Changer“ na podporu inovativních logistických řešení. Národní a mezinárodní začínající podniky byly požádány o předložení pokročilé logistické aplikace s potenciálem pro trvalé utváření budoucnosti sektoru.

Po uzávěrce přihlášek na konci září 2019 nominovala porota odborníků, ke kterým patřili vedle Christiny Thurner (členky obchodního vedení společnosti LOXXESS), Patricka Menseho (rovněž člen obchodního vedení společnosti LOXXESS) a Kariny Slowinski (vedoucí managementu kvality a lean managementu společnosti LOXXESS) i zástupci Würth Elektronik a fondu pro začínající podnikatele High-Tech, sedm finalistů na zvláštní cenu za logistiku. Spektrum řešení poskytlo obraz nejlepších současných trendů v odvětví. Nejslibnější aplikace a procesy pocházely v souladu s tím z oblasti automatizace, softwaru a umělé inteligence. 

„Téměř v žádném jiném hospodářském odvětví nejsou poptávka a potenciál inovačního rozvoje tak vysoké jako v logistickém sektoru. Vyhlášením ceny „Logistics Game Changer“ jsme chtěli v LOXXESS podpořit inovaci tam, kde vzniká, v rukou perspektivních mladých společností“, říká Christina Thurner. „Neboť: Pouze pokud budeme aktivně podporovat inovace, můžeme pokračovat ve vývoji a úspěšně řešit současné i budoucí výzvy a příležitosti v sektoru logistiky.“ 

U příležitosti večera slavnostního předávání cen si mezi sebou finalisté rozdělili 1. až 3. místo. „Pro porotu bylo opravdu těžké rozhodnout o vítězném projektu, jelikož všichni tři finalisté představili vzrušující řešení. Nakonec to byl projekt Bcon, který dokázal splnit vysoké požadavky poroty“, říká Christina Thurner. „Inovace není samoúčelná, ale musí sloužit zákazníkovi, a především spokojenosti zaměstnanců. Projekt Bcon nás v tomto ohledu obzvlášť přesvědčil.“

Na druhé místo se dostalo řešení Nuada, 250 gramů lehký exoskelet pro snadnou přepravu břemen vážících až 40 kilogramů. Třetí místo obsadil projekt Identplus, laserový orientační systém pro navigaci bez řidiče ve skladu.

Vývojář projektu Bcon, společnost CapLab, se může radovat hned dvakrát: Jako výherce získá společnost finanční odměnu ve výši 10.000 EUR a možnost vyzkoušet a dále rozvíjet projekt Bcon společně s odborníky společnosti LOXXESS na jednom z jejích pracovišť.  

Pro poskytovatele logistických služeb LOXXESS je inovace jednou z nejdůležitějších strategických oblastí činnosti. Společnost získala za svůj pokrokový logistický koncept v rámci elektronického obchodu finálové místo prestižní Německé ceny za logistiku 2019