LOXXESS zajišťuje pro HARTMANN zásobování dezinfekčními prostředky

9. září 2020

Intenzivní spoluprací byla zajištěna distribuce systémově důležitého zboží v době koronavirové krize. Vytvořením druhé úrovně mohl být výstupní výkon zvýšen až o 40 %. HARTMANN spolupracuje se společností LOXXESS v oblasti manipulace a distribuce dezinfekčních prostředků již od roku 1999.

Spolu s PAUL HARTMANN AG, předním evropským poskytovatelem systémových řešení pro medicínu a péči, zvýšila společnost LOXXESS AG enormně své distribuční služby ve velmi krátké době s ohledem na prudce zvýšenou potřebu dezinfekčních prostředků.

Společnost LOXXESS je logistickým partnerem společnosti HARTMANN od roku 1999 a původně se starala o logistiku výroby a distribuci produktů pro dezinfekci kůže a povrchů v Hamburku, v současnosti je tomu tak v závodě Henstedt-Ulzburg.

Poté, co dne 27. ledna 2020 vešel v Mnichově ve známost první případ koronavirového onemocnění, množství objednávek dezinfekčních prostředků od zákazníků z velkoobchodů, maloobchodů a nemocnic v průběhu dne prudce vzrostlo. Společnosti HARTMANN a LOXXESS ve velmi krátké době vyvinuly rozsáhlá opatření, aby byly schopny dodržet přísliby dodávek i přes raketový nárůst objednávek. Výsledek intenzivní spolupráce mezi společnostmi HARTMANN a LOXXESS: V prvním měsíci pandemie mohl být výstupní výkon zvýšen o 40 %.

Odpovědní pracovníci implementovali do týdne komplexní koncept, aby bylo možné odpovídajícím způsobem rozšířit výrobu a logistiku. LOXXESS přešel z jednosměnného na dvousměnný provoz, rozšířil provozní dobu na soboty a svátky a v krátké době dokázal zdvojnásobit počet zaměstnanců. Další pobočky LOXXESS přitom poskytovaly podporu lidskými zdroji z oblastí projektového řízení, řízení kvality a štíhlého managementu a pobočka LOXXESS v Boru poskytla český tým pro kompletaci.

Součástí opatření bylo od samého počátku i zavedení komplexního hygienického konceptu na ochranu zaměstnanců, který mimo jiné zahrnuje povinné masky, zavedení podrobných předpisů o dodržování odstupu a měření teploty pomocí termovizních kamer. LOXXESS zavedl tento koncept včas na všech 26 pobočkách.