Loxxess věnuje dar nadaci Kindness for Kids

1. prosince 2020

Společnost Loxxess AG věnuje každý rok na Vánoce dar některé z dobročinných organizací. Letos jde dar ve výši 10.000 EUR nadaci Kindness for Kids se sídlem ve Starnbergu. Nadace se věnuje dětem se vzácnými nemocemi a jejich rodinám. Součástí činnosti nadace je také podpora vědeckovýzkumných projektů v oblasti vzácných onemocnění.

Loxxess AG, středně velká logistická společnost se sídlem v Tegernsee, která se specializuje na komplexní logistiku a služby s přidanou hodnotou, podpoří svým letošním vánočním darem ve výši 10.000 EUR nadaci pro děti se vzácnými nemocemi Kindness for Kids se sídlem v Starnbergu. Předání daru proběhlo dne 21. října 2020.

Kindness for Kids si klade za cíl pomáhat dětem se vzácnými nemocemi a jejich rodinám na sociální a vědecké úrovni. Za tímto účelem organizuje nadace založená v roce 2003 prázdninové tábory s lékařským dohledem pro postižené děti a sourozence a také terapeuticky podporované prázdninové pobyty pro celou jejich rodinu. Součástí nabídky jsou i denní aktivity. Práce nadace se tak zaměřuje na zážitkovou výchovu. Nadace Kindness for Kids navíc financuje různé naléhavě potřebné výzkumné projekty v oblasti základního výzkumu a výzkumu zaopatřovacích služeb v oblasti vzácných onemocnění a podporuje i rozvoj národního a mezinárodního sdružení pro vzácná onemocnění.

„Kindness for Kids dělá vynikající a důležitou práci v péči o děti se vzácnými chorobami a jejich rodiny. Proto bychom rádi nadaci podpořili letošním vánočním darem a doufáme, že to dopomůže přilákat ještě větší pozornost široké veřejnosti důležitému tématu vzácných onemocnění“, říká Dr. Claus-Peter Amberger, předseda představenstva společnosti Loxxess AG.

„Z podpory společnosti Loxxess máme obzvláště velkou radost. Děti se vzácnými onemocněními, jakož i jejich rodiny potřebují zvláštní péči. Zvyšování kvality života našich pacientů je záležitost blízká našim srdcím. Takové dary jako od společnosti Loxxess nám pomáhají poskytovat dětem takovou podporu, jakou si zaslouží“, říká Dr. Anja Frankenberger, výkonná předsedkyně nadace Kindness for Kids .

Tímto darem pokračuje společnost Loxxess jako rodinná firma vedená majitelem ve svém závazku vůči regionu. V roce 2019 věnovala společnost poskytující logistické služby dar na Irmengard-Hof, nadaci Björna Schulze se sídlem v Gstadtu u Chiemsee.