Logistika nebezpečných látek: Loxxess se přizpůsobuje zvýšené poptávce

4. března 2021

V rámci výzev koronavirové pandemie a relokalizaci systémově relevantních výrobních procesů v oblastech zdravotnických, hygienických a farmaceutických produktů se společnost Loxxess, poskytovatel logistických a fulfillmentových služeb, připravuje na zvýšení poptávek v oblasti logistiky nebezpečných látek. V pobočce Neuburg an der Donau nabízí tento poskytovatel logistických služeb 20 000 m2 nejmodernější logistické plochy ke skladování a zpracování nebezpečných látek. Spektrum služeb obsahuje služby s přidanou hodnotou a vyřizování přepravy nebezpečného nákladu u všech způsobů dopravy.

Poskytovatel logistických a fulfillmentových služeb, společnost Loxxess AG, Tegernsee, se připravuje na zvýšenou poptávku v oblasti logistiky nebezpečných látek. Loxxess tak reaguje na výzvy koronavirové pandemie a reorganizaci výrobních procesů pro systémově relevantní zboží jako zdravotnické, farmaceutické a hygienické produkty. Již na jaře 2020, na začátku pandemie COVID19, zvýšila tato rodinná firma z důvodu rostoucí potřeby dezinfekčních prostředků svoje distribuční služby částečně až o 40 procent. Hnacím motorem byla zvýšená poptávka od velkoobchodu, obchodu a nemocnic.

„Koronavirová pandemie ukázala zranitelnost globálních řetězců zboží a dodávek. Mnohé firmy na to reagují přehodnocením svých dodavatelských řetězců a budováním regionálních struktur, aby mohly zajistit zásobování obyvatelstva výrobky ze zdravotnického a farmaceutického segmentu také v případě krize,“ říká Dr. Claus-Peter Amberger, předseda představenstva společnosti Loxxess AG. „Z důvodu citelně rostoucí poptávky po skladování a zpracování speciálního zboží se společnost Loxxess připravuje na rostoucí potřebu skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi. Na to jsme skvěle nachystáni díky 20letým odborným zkušenostem se zacházením s nebezpečnými látkami.“ 

V pobočce Neuburg an der Donau v Bavorsku nabízí tento poskytovatel logistických služeb na ploše o rozloze 20 000 m2 v celkem pěti oddělitelných oblastech skladování nebezpečných látek tříd 2 až 9 pro všechny třídy ohrožení vod (WGK). Zařízení disponuje zvláštním schválením jako provoz v případě havárie dle nařízení BImSchV (spolkové nařízení o ochraně před imisemi). Vedle různých služeb s přidanou hodnotou, jako je etiketování, vybavení prodejními stojany a kontrola kvality, umožňuje společnost Loxxess kompletní vyřizování přepravy nebezpečného nákladu u silniční, vodní i letecké dopravy, včetně dopravní dispozice, dokumentace a managementu nákladu. Kromě toho nabízí Loxxess podporu v rámci poradenství o nebezpečných látkách a při procesech schvalování.

Logistické centrum má 23 000 paletových míst, bezpečnostní sklad pro leteckou přepravu a samostatnou skladovací oblast pro aerosoly. Logistické centrum je vybaveno sprinklerovým zařízením v souladu s nebezpečnými látkami a alarmem a detektory plynu ve všech oblastech haly a umožňuje 24hodinový provoz. Vedle použití speciálního vybavení, jako je portálové jeřábové zařízení s vakuovými podavači a vysokozdvižný vozík se svěrným upínacím zařízení pro manipulaci se sudy, je u budovy zajištěna možnost boční nakládky a překládky. Zařízení přitom má chráněnou IT infrastrukturu a moderní systém řízení kvality a ochrany životního prostředí. 

Pobočka firmy Loxxess v Neuburgu se nachází uprostřed mezi Mnichovem a Norimberkem a je napojená na spolkové dálnice A9, A8, A83 a spolkovou silnici B16.

Více informací najdete na adrese www.loxxess.com/cz/neuburg-d-donau a www.loxxess.com/gefahrstofflogistik