Ředitelství Haiming

Adresse:
LOXXESS Haiming GmbH & Co. KG
Industriegebiet Unterer Sulzbogen
Soldatenmais 5
DE-84533 Haiming

„Vyhovět nárokům nejlepších hráčů z velkých průmyslových odvětví v každodenní činnosti znamená to, že náš pracovní den je mnohostranný a napínavý. Zítřek nevypadá tak, jak tomu bylo dnes – a to je taky dobře. Když se mě někdo zeptá, co pro mě znamená LOXXESS, nemusím dlouho přemýšlet: Úzký osobní kontakt s naším vedením je opravdu jedinečný. Když bude ‚hořet‘, dostane se mi zde nutné profesionální podpory. Spolehlivě a rychle. Neboť ‚štíhlí‘ nejsme jen v našich logistických procesech, nýbrž také v interní komunikaci. Důraz je přitom kladen na krátké rozhodovací cesty a jasně definované cíle.“