Bor Nova Hospoda / CZ

Adresse:
LOXXESS Bor s.r.o
Nová Hospoda 20
CZ-34802 Bor

„Jako vedoucí závodu jsme denně konfrontováni s novými tématy, která je třeba řešit. V našem oboru navzdory veškeré standardizaci nikdy nezavládne klid – to platí pravděpodobně zvlášť pro úsek e-commerce. Ať již zakázky B2B, jejichž objem je daleko vyšší než předpověď (nebo značně nižší), otevření nových obchodů nebo příjem nového zboží a spousta z toho vyplývajících objednávek z obchodů: U nás se nikdy nebudeme nudit. Práci v LOXXESS proto považujeme za neustálý další rozvoj – a to jak s ohledem na procesy a pracovníky, tak i s ohledem na nás samotné a naše rozsáhlé know-how v této oblasti.“

Christoph Schmitt (jednatel) a Martin Kvapil (jednatel)

Ke stažení