Bor CT Park A1

Adresse:
LOXXESS Bor s.r.o
CT Park
Hala A1
CZ-34802 Bor

„Naši zákazníci očekávají od LOXXESS jako poskytovatele služeb v důsledku neustálých změn sortimentu svých výrobků maximální flexibilitu. Stávající procesy se musí stále prověřovat a, kde je to nutné, optimalizovat. To se podaří jen s otevřenou podnikovou kulturou, v níž jsou nápady a zlepšovací projekty přesahující rámec podniku považovány za každodenní úkol. Jednotlivé procesy naší logistické služby založené na sériových číslech musí do sebe zapadat jako ozubená kola, aby to vedlo k optimálnímu výsledku. S tím souvisejícím permanentním sledováním každého sériového čísla v procesu se mohou údaje poskytovat zákazníkům jak v reálném čase, tak i používat interně k transparentnosti a zajištění procesů.“

Michael Zeidler (jednatel)

Ke stažení