Dar pro sociálně znevýhodněné rodiny

14. prosince 2022

Společnost LOXXESS každoročně podporuje v předvánočním čase jednu z regionálních organizací poskytujících pomoc formou daru. Letos bude částka ve výši 10 000 EUR opět věnována projektu Archa pro děti v Mnichově Moosachu. Tímto způsobem podpoří rodinný podnik řízený majiteli sociálně slabé rodiny v současné obzvláště obtížné finanční situaci.

Larissa Rauter, vedoucí zařízení Archa Mnichov, při symbolickém předání šeku. Copyright: LOXXESS AG.

Společnost LOXXESS AG, středně velká logistická společnost se sídlem v Tegernsee, která se specializuje na komplexní logistiku a služby s přidanou hodnotou, věnuje letošní vánoční dar ve výši 10 000 EUR volnočasovému zařízení Archa v mnichovské čtvrti Moosach. Vzhledem k rostoucí inflaci a životním nákladům chce společnost LOXXESS podpořit zejména sociálně znevýhodněné děti a rodiny v Německu.

Dětská nadace Archa je křesťanskou organizací pro děti a mládež, která usiluje o zlepšení životních podmínek dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněných poměrů. V celém Německu využívá služeb Archy přibližně 4 000 mladých lidí, v severním Mnichově jich je asi 120. Rozmanité nabídky jsou dětem a mládeži, jakož i jejich rodinám, poskytovány zdarma. To zahrnuje každodenní plnohodnotné, teplé jídlo, podporu při plnění domácích úkolů, doučování a volnočasové aktivity s ostatními dětmi podle individuálních potřeb. Mimo jiné nabízíme otevřené sportovní aktivity, ruční práce, výlety, narozeninové oslavy a prázdninové tábory. Tímto způsobem jsou mladí lidé povzbuzováni v objevování a rozvíjení svých schopností, budování zdravého sebevědomí, navazování a udržování vztahů s ostatními a prohlubování vzdělávacích procesů. Kromě sociálně-pedagogické péče je k dispozici široká nabídka poradenství a aktivit zejména pro rodiče.

„Dětská chudoba v Německu roste a zároveň se aktuálně stále zdražují základní služby. Jako charitativní organizace chceme v Arše nabídnout dětem a mladým lidem povzbuzení a podporu, která jim umožní zapojit se do společnosti. V době krize se nesmí na nejmladší členy společnosti zapomínat. Jsou společností zítřka. Na to nelze dostatečně často upozorňovat. Jsme vděční, že nám společnost LOXXESS opět poskytuje finanční prostředky na naši práci,“ říká Larissa Rauterová, vedoucí zařízení Archa Mnichov.

„Jako rodinný podnik s regionálními kořeny chceme lidem něco vrátit. Děti a mladí lidé by měli mít možnost rozvíjet své zájmy a silné stránky a plnit si své sny. S velkou úctou opět podporujeme projekt Archa, který již během koronavirové pandemie a nyní v ekonomicky obtížné situaci poskytuje důležitou pomoc rodinám,“ uvedl Dr. Claus-Peter Amberger.

Další informace o organizaci naleznete na adrese https://www.kinderprojekt-arche.de/standorte/munchen-moosach-freizeiteinrichtung