Během pěti let ke snížené bilanci CO2 – Loxxess se podílí na iniciativě „Lean and green“ GS1

6. července 2021

Účastí na programu „Lean and Green“ se Loxxess snaží o snížení emisí CO2 o minimálně 20 procent. Globální síť GS1 vyznamenává hvězdou „Lean and Green“ logistické podniky, které mohly na základě své produkce skleníkových plynů úspěšně realizovat plán akcí. Projekt je významným krokem při realizaci ekologické strategie udržitelnosti společnosti Loxxess.

Copyright: GS1.

Poskytovatel logistických a fulfillmentových služeb Loxxess AG, Tegernsee, chce svou účastí na programu „Lean and Green“ přispět k ochraně klimatu tak, že definuje a úspěšně zrealizuje rozsáhlý plán akcí. GS1 je mezinárodní síť neziskových organizací, která koncipuje a realizuje celosvětové standardy pro vnitropodnikové procesy. S „Lean and Green“ se GS1 Germany zaměřuje na podniky z hospodářské oblasti logistiky a ze sektoru dopravy. Program zúčastněným podnikům ukazuje možnosti, jak lze účinněji na několika stupních řešit řetězce tvorby přidané hodnoty, snižovat emise a přispívat k plnění klimatických cílů podle Pařížské dohody. Klíčová myšlenka konceptu spojuje principy Lean managementu se zásadami z oblasti ochrany životního prostředí a klimatu.

Loxxess definovala poprvé v roce 2016 strategii udržitelnosti, v rámci které byly podniky v Ebermannsdorfu, Berlíně, Brémách vybaveny úsporným LED osvětlením, pro podniky v Aurachu v Boru se rovněž plánuje úspora. Kromě toho dbá Loxxess při každoročním výběrovém řízení na dodávky proudu na co nejvyšší podíl energie z obnovitelných zdrojů. Na víceúčelovém kampusu v Boru mohly být již zrealizovány jednotlivé projekty na podporu účinnosti zdrojů. Tak společnost Loxxess zavedla se zákazníkem Vodafone systém vratných přepravních nádob šetřící zdroje, od začátku roku 2021 mají kolegové rovněž k dispozici elektroauto, včetně dobíjecí stanice. Mimo to se v roce 2020 díky výrobě a využívání celkem 1.662.593 kw solární energie z Loxxess Greenpower ušetřilo 585 tun CO2.

Nyní se podnik rozhodl, že při snižování emisí stanoví konkrétní cíle zahrnující všechny oblasti podniku. Kromě toho má na základě vlastní stopy CO2 zajištěna transparentnost. To probíhá na základě pětistupňového plánu akcí „Lean and Green“. První krok spočívá v přesném výpočtu emisí pro „výchozí rok“. K tomu využila společnost nástroj „planetly“, který umožňuje výpočet a analýzu stopy CO2. Bilancování se provádí podle protokolu Greenhouse Gas Protocol, který je celosvětově uznávaným standardem v bilancování emisí skleníkových plynů.

Poté společnost definovala katalog opatření s předpovídaným výsledkem snížení a tento katalog prověřila zkušebna TÜV NORD z hlediska realizovatelnosti. Ke konkrétním opatřením patří co nejvyšší podíl ekologické energie, dovybavení nemovitostí úsporným LED osvětlením, aktivní monitoring a určování nových opatření v řídicí oblasti udržitelnosti. Po úspěšné zkoušce obdrží podnik ocenění „Lean and Green award“. A dalších vyznamenání lze dosáhnout, pokud se emise úspěšně sníží i v následujících letech. 

„Jako rodinný podnik třetí generace jsme si vědomi dosahu, jaký budou mít naše současné podnikatelské aktivity pro budoucí generace. S ‚Lean and Green‘ jsme našli ideálního partnera, který nás bude doprovázet na cestě k nulovým emisím CO2. Tím chceme také mimo hranice podniku upozornit na téma ochrany klimatu a dodat odvahu ke spolupráci“, říká Dr. Claus-Peter Amberger, předseda představenstva společnosti Loxxess AG, k významu, jaký má účast na programu pro společnost Loxxess.

Účast na programu udržitelnosti zahrnuje kromě certifikace přístup k členským podnikům, takže lze profitovat ze sítě, zpráv o nejlepší praxi a z předávání znalostí.